Veni Calcium 20 ltr

Nr pozycji 14142 Drukuj podgląd
0 ocen Napisz ocenę
VENI CALCIUM  jest płynnym nawozem wapniowym uzupełniającym niedobory wapnia w uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. • Produkt jest polecany do oprysków dolistnych lub podlewania roślin, niezależnie od typu podłoża.  • Najlepsze efekty przynosi w okresie wzmożonego wzrostu roślin.  •
Cena
800,00 zł
Cena za Pcs.
zawiera podatek
Pcs.
Produkt nie może być zamówiony w tej chwili.

Opis

VENI CALCIUM jest płynnym nawozem wapniowym uzupełniającym niedobory wapnia w uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.
• Produkt jest polecany do oprysków dolistnych lub podlewania roślin, niezależnie od typu podłoża. 
• Najlepsze efekty przynosi w okresie wzmożonego wzrostu roślin. 
• Wapń w produkcie jest łatwo wchłanialny - węglan wapnia, przez co niedobory wapnia są szybko korygowane                      w roślinach.
• Ściany komórek roślinnych stają się silniejsze i grubsze po aplikacji, co sprawia, że roślina staje się mniej podatna na działanie patogenów. 
• Produkt jest przyjazny dla środowiska.

APLIKACJA
Dawki, terminy i sposoby stosowania: 
Rośliny sadownicze: 
Dla jabłoni: do 7-u oprysków w sezonie, zaczynając bezpośrednio po opadzie czerwcowym, używając 3 litry roztworu na ha w każdym oprysku. Dla gruszy:do 5-u oprysków w sezonie, zaczynając bezpośrednio po opadzie czerwcowym, używając 3 litry roztworu na ha w każdym oprysku. Dla pozostałych drzew owocowych i krzewów jagodowych: 3 opryski w okresie 3-4 tygodni przed zbiorem owoców, używając 3 litry roztworu na ha w każdym oprysku. Dla truskawki: 1 oprysk wczesną wiosną (gdy pojawią się pierwsze liście) oraz 3 opryski w okresie dojrzewania owoców, używając 3 litry roztworu na ha w każdym oprysku.

Rosliny ozdobne: 

Dolistnie 
U roślin wrażliwych na niedobory wapnia w fazie wzrostu wegetatywnego i w czasie wystąpienia objawów jego niedoboru na roślinach stosować w formie oprysku co 7 dni roztwór o stężeniu 0,3% (300 ml na 100 litrów wody).Doglebowo W formie podlewania, stosować jako źródło wapnia w pożywce w ilości 1-1,5 l na 1000 litrów wody (w zależności od jakości wody) lub interwencyjnie 2-3 krotnie co 7 dni w ilości 1,5-2,0 l na 1000 litrów wody w przypadku wystąpienia objawów niedoboru wapnia na roślinach.
Rośliny warzywne:

Dolistnie
 W przypadku niedoboru wapnia, a także zapobiegawczo stosować w nawóz formie oprysku co 7 dni roztworem o stężeniu 0,3% (300 ml na 100 litrów wody). 
Doglebowo
 Nawóz stosować w formie podlewania rozcieńczonym roztworem w ilości 1-1,5 l na 1000 litrów wody (w zależności od zawartości wapnia w wodzie). W przypadku stwierdzenia objawów niedoboru wapnia na roślinach, nawóz stosować 2-3 krotnie, co 7 dni w ilości 2,0-2,5 l na 1000 litrów.

PRZYGOTOWANIE CIECZY OPRYSKOWEJ 

• Wstrząsnąć mocno zawartością pojemnika.
• Odmierzyć zalecaną dawkę nawozu do wiadra z wodą. 
• Dobrze wymieszać. 
• Wlać roztwór do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do ½-2/3 zalecanej objętości. 
• Przy włączonym mieszadle uzupełnić wodą do zalecanej objętości cieczy opryskowej.W zależności od fazy wzrostu roślin, objętość wody do oprysków powinna wahać się od 500 do 700 litrów na ha. 

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO 

Stosowanie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie w celu zapewnienia efektywność produktu oraz uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska. Gwarancja powtarzalnej jakości. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wynikać z niewłaściwego przechowywania lub niewłaściwego zastosowania.
• Jeśli produkt jest przechowywany w otwartym opakowaniu, jakość i czystość produktu może być obniżona.
• Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA! ZAGROŻENIA 

Może powodować podrażnienie skóry. Może powodować podrażnienie oczu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

•  Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się płynu do oczy przepłukać pod bieżącą wodą (15min.) W razie potrzeby skonsultować z lekarzem.
• W przypadku kontaktu ze skórą należy umyć ręce mydłem pod bieżącą wodą. • Stosować odzież roboczą (rękawice ochronne, obuwie robocze).
• W przypadku długotrwałych inhalacji wyjść na świeże powietrze. 
• Substancja nie służy do picia. W razie połknięcia wypłukać usta wodą. Nie pić płynów. Nie indukować wymiotów. Konieczna jest pilna konsultacja lekarska. 
• Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. 
• Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przed wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

UTYLIZACJA 

Wyrzucać puste i czyste opakowania w miejscach do tego przeznaczonych lub na składowiskach odpadów.

Oceny (0)

Jeszcze nie ma żadnych ocen.
    Wczytywanie
    Wczytywanie