zamowienia@koppert.pl
Pytania? Zadzwoń do nas +48 61 842 3889
0 produkt(y)
Wczytywanie
Dodawanie produktu...

Trichoderma harzianum T-22

Trianum jest biologicznym fungicydem zarejestrowanym w Polsce. Preparat zawiera pożytecznego grzyba Trichoderma harzianum T-22, który chroni korzenie przed patogenami glebowymi, m.in.  Fusarium, Pythium, Rhizoctonia. Wyselekcjonowany na podstawie wielu badań szczep, charakteryzuje się kilkoma cechami, które poprawiają opłacalność produkcji, w której został zastosowany

Współzawodnictwo o miejsce z organizmami chorobotwórczymi. – Trianum rośnie szybciej niż glebowe grzyby chorobotwórcze, zajmując tym samym miejsce, w którym miałyby szanse się rozwijać.

Konkurencja o składniki pokarmowe z patogenami. – Trianum zużywa składniki pokarmowe, które inaczej stałyby się pożywką dla patogenów.

Odżywianie się patogenami. – Trianum rozkłada ściany komórkowe grzybów chorobotwórczych, tym samym niszczy patogeny.

Wzmacnianie roślin. – Trianum wzmacnia system korzeniowy, który dzięki większej ilości włośników jest w stanie zaabsorbować więcej wody i składników pokarmowych. W rezultacie tego działania, rośliny są silniejsze i bardziej wyrównane, efekt działania Trianum najlepiej widać, gdy roślina jest narażona na działanie czynników stresowych.

Indukowanie odporności. – Trianum powoduje, że roślina uruchamia mechanizmy odpornościowe, lepiej radzi sobie z chorobami części nadziemnej, np. z mączniakiem prawdziwym.

Uwalnianie i przekazywanie roślinie trudno dostępnych składników pokarmowych. – Trianum jest w stanie zmienić trudno rozpuszczalne związki, takie jak np. fosforany wapnia, żelaza czy innych mikroelementów w formy łatwo przyswajalne przez roślinę.

Trianum działa zapobiegawczo i powinno być stosowane w uprawie od początku. Szczególnie zalecane jest zastosowanie preparatu Trianum w przypadku uprawy na glebach i podłożach zmęczonych, w monokulturze. Zapobiega to szybkiemu zasiedlaniu korzeni przez grzyby patogeniczne, które dominują w wyeksploatowanym podłożu. Nowy fungicyd – Trianum, zawierający Trichoderma harzianum szczep T-22,odznacza się wysoką odpornością na chemiczne środki ochrony roślin. Stosowanie go nie wiąże się z powstaniem odporności u patogenów. Dzięki temu możliwe jest uzupełnienie konwencjonalnej ochrony o biologiczny fungicyd Trianum. 

 

  

 

Wczytywanie
Wczytywanie