Najlepsze praktyki

Wydajność zapylania przez trzmiele jest w bardzo dużym stopniu związana ze sposobem rozmieszczenia kolonii w uprawie i warunkami środowiskowymi, na które trzmiele narażone są w szklarni. Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk oferowane przez firmę Koppert i jej doradców stanowi ważny krok na drodze do bezproblemowego zapylania. Tutaj znajdą Państwo kilka porad o charakterze ogólnym. Bardziej szczegółowe porady można uzyskać, zaglądając na stronę lub kontaktując się ze swoimlokalnym doradcą

WARUNKI KLIMATYCZNE PANUJĄCE W OTOCZENIU

Trzmiele optymalnie zapylają rośliny przy temperaturze od 12oC do 28oC.
Ule należy umieszczać po stronie, po której będą najbardziej zacienione w okresach o najwyższej temperaturze. Na przykład w cieniu liści uprawianych roślin rosnących wzdłuż ścieżki i dobrze widocznych.
W zimie lepiej jest umieszczać ule nad uprawą.
W przypadku bardzo wysokich temperatur lub bardzo jasnego, intensywnego światła słonecznego ule z koloniami trzmieli należy otwierać w późnych godzinach popołudniowych lub we wczesnych godzinach rannych.
Należy uważać, by wartość wilgotności nie utrzymywała się długotrwale na zbyt wysokim poziomie (>80-85%) w wyniku złej wentylacji.

ORIENTACJAImage title

W przypadku umieszczania większej liczby uli w jednym miejscu, jeden nad drugim, należy upewnić się, że otwory wlotowe
poszczególnych uli skierowane są w różne strony.
Zaleca się, by nowe ule umieszczać w miejscach znajdujących się najbliżej przejścia lub ścieżki. Znacznie ułatwi to trzmielom w znajdowanie drogi powrotnej do ula oraz ograniczy ewentualne problemy z orientacją.
Otwór wlotowy ula powinien być dobrze widoczny dla trzmieli.
Po ustawieniu uli we właściwym miejscu należy odczekać 30 minut z otwarciem otworów wylotowych, by trzmiele się uspokoiły.

WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ PYŁKU

Należy opracować harmonogram wprowadzania uli do uprawy.
Jeśli kwiaty nie produkują wystarczającej ilości pyłku, należy zapewnić trzmielom dodatkowy pyłek w celu dokarmiania.
Gdy rośliny uprawne są zdrowe, a średnia temperatura dobowa wynosi co najmniej 15oC, nie powinno być żadnych problemów z szukaniem pożywienia przez trzmiele, a tym samym również z zapylaniem.
Na 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem intensywnego, wiosennego kwitnienia roślin na zewnątrz szklarni, należy zwiększyć ilość kolonii trzmieli.

Wczytywanie
Wczytywanie