Pędraki

Pędraki to larwy chrząszczy o dobrze rozwiniętych odnóżach tułowia i brakiem odnóży odwłokowych. Stadia larwalne oraz poczwarki żyją w glebie. Wychodzą z niej dopiero jako postaci dorosłe.Najczęściej spotykane w naszych warunkach gatunki to chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha), guniak czerwczyk (Amphimallon solstitiale) oraz ogrodnica niszczylistka (Phyllopretha horticola). Na skutek żerowania powodują uszkodzenia roślin. Są wielożerne, obgryzają korzenie, co doprowadza do zasychania całej rośliny. Walka z nimi jest uporczywa i trudna ze względu na długość ich życia. Rozwój jednego pokolenia chrabąszcza majowego trwa 4-5 lat, natomiast guniaka czerwczyka 2-3 lata. Najkrótszy cykl rozwojowy występuje u ogrodnicy niszczylistki i to właśnie ten gatunek najłatwiej zwalczyć.

Postać dorosła chrabąszcza majowego

Image title
Wczytywanie
Wczytywanie