Opuchlaki

Opuchlaki są groźnymi szkodnikami, żerującymi w wielu uprawach. Stwierdzono ponad 150 gatunków roślin będących obiektem żywicielskim opuchlaków, a liczba ta ciągle wzrasta. Często dużym problemem jest zaobserwowanie pojawienia się tego szkodnika w odpowiednio wczesnym momencie. Dorosłe osobniki charakteryzują się nocnym trybem życia, natomiast larwy w początkowej fazie żerują głównie w podłożu. Dodatkowo zwalczanie opuchlaków utrudnia, wysokie uodpornienie się larw na stosowane środki chemiczne.

Dorosłe osobniki opuchlaków (chrząszcze) można rozpoznać po charakterystycznym ciemnym ubarwieniu z jasnymi łuskami na pokrywach. Rosną one do rozmiarów 13-15 mm. Z kolei larwy mają kolor biało-kremowy z jasno brązową główką. Mają zgięty łukowato kształt i nie mają zauważalnych odnóż. Mogą osiągnąć do 10 mm długości. Duża część opuchlaków potrafi przezimować w postaci larw, pod osłonami możliwe jest to również w przypadku chrząszczy. Stwarza to duże komplikacje, ponieważ w części uprawy pod osłonami mogą w tym samym momencie pojawić się opuchlaki w różnych stadiach rozwojowych. Ciężko wtedy ustalić, kiedy jest najlepszy moment na wprowadzenie nicieni. W przypadku produkcji otwartej można przyjąć, że na początku wiosny w szkółkach występują jedynie larwy, którym udało się przezimować. Ich aktywność można zaobserwować już przy temperaturze kilku stopni powyżej 0ºC. Dlatego żerujące larwy można odnotować nawet w przypadku "ciepłych" zim. Przepoczwarzenie następuje na przełomie maja/czerwca, po którym stopniowo ukazują się chrząszcze. Żerują one najczęściej w nocy na najmłodszych liściach. Dorosłe osobniki stanowią jedynie samice (rozmnażanie partenokarpiczne). Składają one jaja w donicach w pobliżu szyjki korzeniowej. Należy przyjąć, że w połowie września duża część kolejnego pokolenia jest w stadium larwalnym.Dorosłe osobniki obgryzają głównie liście, rzadziej pędy roślin. Larwy natomiast żerują na korzeniach, czasami przegryzając korzeń główny oraz podstawę łodygi co może prowadzić do zaschnięcia rośliny.

Larwy opuchlaka w glebie

Image title
Larwa opuchlaka w  powiększeniu

Image title

Formy rozwojowe opuchlaka


Image title

W celu zwalczania opuchlaków zalecamy zastosowanie preparatu LARVANEM


Więcej informacji na temat zwalczania opuchlaków znajdziecie Państwo:

https://plshop.koppert.com/Larvanem-a-zwalczanie-opuchlak%C3%B3w 


Wczytywanie
Wczytywanie