Gąsienice


Gąsienice niektórych gatunków motyli wyrządzają poważne szkody w wielu rodzajach upraw. Najczęściej występującymi szkodnikami upraw pod osłonami są m.in.: gatunek błyszczki Chrysodeixis chalcites, piętnówka brukiewka (Lacanobia oleracea), piętnówka kapustnica (Mamestra brassicae), światłówka naziemnica (Spodoptera exigua) oraz błyszczka jarzynówka (Autographa gamma).
Cykl życiowy motyli obejmuje cztery stadia: jajo, gąsienica, poczwarka i motyl. Samice często składają jaja w grupach, na liściach lub elementach konstrukcyjnych szklarni. Stadium larwalne motyli to gąsienica posiadająca dobrze wykształconą głowę i silne szczęki. Gąsienice nieustannie żerują, przerywając żerowanie jedynie na okres linienia. Wymienione powyżej gatunki motyli, o ile nie są niepokojone, zazwyczaj nie latają w ciągu dnia.
Młode gąsienice żerują głównie na spodzie liści, warstwa górna (epiderma) pozostaje natomiast nienaruszona. W miarę rozwoju gąsienice rozpraszają się po całej roślinie. Otwory przez nie wygryzane są początkowo niewielkie, z czasem stają się jednak coraz większe. Odchody wydalane przez gąsienice w dużych ilościach powodują zanieczyszczanie upraw.

Duże zagrożenie dla uprawy stanowi Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta), który co raz częściej pojawia się w naszym kraju. Jest to szkodnik kwarantannowy, który pojawił się w Hiszpanii w 2006 roku, gdzie znacznie zmniejszył wydajność porażonych plantacji. Rozprzestrzenia się on w porażonych sadzonkach i owocach, a także opakowaniach. Występuje w uprawach psiankowatych, głównie w pomidorze i ziemniaku. Największy problem stanowią larwy, które żerują wewnątrz liścia, owocu lub pędu, tworząc korytarze lub plackowate miny. Przepoczwarzają się one w kokonie umieszczonym na roślinie żywicielskiej lub jej najbliższej okolicy. Postać dorosła - motyl długości ok. 1 cm, wykazuje największą aktywność w nocy. Obecność tego szkodnika można jednak w prosty sposób zaobserwować po odchodach larw na pękach wierzchołkowych, owocach i pędach. Skośnik pomidorowy może w krótkim czasie zniszczyć uprawę, dlatego szybkie rozpoznanie jego obecności jest niezwykle ważne. Degradacja plantacji następuje nie tylko na skutek żerowania szkodnika, ale i rozwoju grzybów i bakterii w miejscu uszkodzeń.Wczytywanie
Wczytywanie